Raport bieżący nr 5/2016

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w styczniu 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 40,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku o około 13,0%.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 23,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku  o około 16,2% .

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 14,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku o około 29,3 %.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu