Raport bieżący nr 51/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 55,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku o około 15,9%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –październik 2017 roku wyniosła około 521,0  mln zł i była wyższa o około 13,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 33,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku  o około 7,8%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 300,7 mln zł i była wyższa o około 15,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,2  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku o około 19,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  187,9  mln zł i była wyższa o około 14,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w październiku 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 54,7 % i była wyższa od marży osiągniętej w październiku 2016 roku o około 1,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - październik 2017 wyniosła około 51,7% i była niższa o około 0,3 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec października 2017 roku  wyniosła 32,7 tys. m2 i była wyższa o 10,0% od powierzchni sprzedaży detalicznej w październiku 2016 roku.