Raport bieżący nr 50/2015

Raport bieżący: 50/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.  i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Brak zgody na przekazanie danych osobowych

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje zbycia akcji Vistula Group S.A. przez  osobę pełniącą funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.  i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
16 czerwca 2015; Sprzedaż; 10.000; 2,16
16 czerwca 2015; Sprzedaż; 8.000; 2,15
17 czerwca 2015; Sprzedaż; 8.632; 2,14

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje sesyjne na GPW

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 19 czerwca 2015 roku