Raport bieżący nr 49/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lipcu 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 47,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 17,3%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2016 roku wyniosła około 321,0 mln zł i była wyższa o około 16,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 26,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku  o około 22,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 181,7 mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 17,7 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  116,8  mln zł i była wyższa o około 18,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec lipca 2016 roku  wyniosła 28,7 tys. m2 i była wyższa o 9,1% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lipcu 2015 roku.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu