Raport bieżący nr 49/2015

Raport bieżący Nr 49/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 pkt 2 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Temat: Informacje otrzymane od osób obowiązanych do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od dwóch osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.  i posiadających stały dostęp do informacji poufnych

 

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imiona i nazwiska osób obowiązanych do przekazania informacji

 

Brak zgody na przekazanie danych osobowych

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

 

Transakcje zbycia akcji Vistula Group S.A. przez  osoby pełniące funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.  i posiadające stały dostęp do informacji poufnych

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

 

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

 

4. Opis transakcji:

 

Transakcje  osoby  obowiązanej do przekazania informacji  pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A. („Osoba 1”)

 

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)

10 czerwca 2015; Sprzedaż; 12.000; 2,21

 

Transakcje  osoby  obowiązanej do przekazania informacji  pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A. („Osoba 2”)

 

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)

10 czerwca 2015; Sprzedaż; 5.000; 2,21

10 czerwca 2015; Sprzedaż; 6.000; 2,20

11 czerwca 2015; Sprzedaż; 5.000; 2,20

11 czerwca 2015; Sprzedaż; 10.000; 2,21

11 czerwca 2015; Sprzedaż; 1.500; 2,21

12 czerwca 2015; Sprzedaż; 6.000; 2,21

12 czerwca 2015; Sprzedaż; 5.000; 2,20

 

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

 

6. Tryb zawarcia transakcji

 

Transakcje sesyjne na GPW

 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

 

Kraków,   15 czerwca  2015 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu