Raport bieżący nr 47/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. we wrześniu 2017.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 51,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku o około 18,6%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –wrzesień 2017 roku wyniosła około 464,8  mln zł i była wyższa o około 13,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 30,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku  o około 26,8%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –wrzesień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 267,5 mln zł i była wyższa o około 15,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,9  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku o około 15,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –wrzesień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 170,7  mln zł i była wyższa o około 13,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 54,5 % i była wyższa od marży osiągniętej we wrześniu 2016 roku o około 0,9 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2017 wyniosła około 51,4% i była niższa o 0,5 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec września 2017 roku  wyniosła 31,9 tys. m2 i była wyższa o 10,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej we wrześniu 2016 roku.