Raport bieżący nr 47/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie

Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że na podstawie uchwały Zarządu z dnia 1 lipca 2016 r. od dnia 4 lipca 2016 r. wprowadza do stosowania Indywidualny Standard Raportowania Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („ISR”). Celem ISR  jest wskazanie otwartego katalogu zdarzeń i okoliczności, o których Spółka zamierza informować w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść ISR znajduje się w załączniku do raportu.

Files to download