Raport bieżący nr 46/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu

Files to download