Raport bieżący nr 45/2018

 

Podstawa prawna: Art. 11 ust 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w sierpniu 2018.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 59,7  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku o około 12,7%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –sierpień 2018 roku wyniosła około 476,0 mln zł i była wyższa o około 15,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 31,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku  o około 13,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 265,6 mln zł i była wyższa o około 12,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 25,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku o około 18,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 183,2  mln zł i była wyższa o około 19,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w sierpniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  51,2 % i była wyższa od marży osiągniętej w sierpniu 2017 roku o około 1,4 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-sierpień  2018 wyniosła około 50,1% i była niższa o 0,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec sierpnia 2018 roku  wyniosła 34,2 tys. m2 i była wyższa o 8,7% od powierzchni sprzedaży detalicznej w sierpniu 2017 roku.