Raport bieżący nr 45/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.


Temat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w sierpniu 2017.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 52,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2016 roku o około 13,5%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2017 roku wyniosła około 413,5 mln zł i była wyższa o około 12,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 28,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2016 roku  o około 13,3%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 236,5 mln zł i była wyższa o około 14,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 21,6  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2016 roku o około 19,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 152,8  mln zł i była wyższa o około 13,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w sierpniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,6 % i była niższa od marży osiągniętej w sierpniu 2016 roku o około 0,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-sierpień 2017 wyniosła około 51,0% i była niższa o około 0,7 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec sierpnia 2017 roku  wyniosła 31,5 tys. m2 i była wyższa o 9,8% od powierzchni sprzedaży detalicznej w sierpniu 2016 roku.