Raport bieżący nr 44/2015

Raport bieżący Nr 44/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w maju 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 47,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2014 roku o około 16,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2015 roku wyniosła około 189,4 mln zł i była wyższa o około 16,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 26,7  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2014 roku  o około 22,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 102,6  mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2014 roku o około 13,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 68,9  mln zł i była wyższa o około 11,8 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu