Raport bieżący nr 42/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Vistula Group SA z Bytom SA zgodnie z art. 504 par. 1 KSH.

Zarząd Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 504 par. 1 KSH zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia się z Bytom SA z siedzibą w Krakowie.

Pełna treść zawiadomienia stanowi Załącznik nr 1 do raportu.

Files to download