Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1. MAR - Informacje poufne

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w styczniu 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 53,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2017 roku o około 21,1%.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 32,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2017 roku  o około 20,9% .

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2017 roku  o około 19,1% .

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,2 % i była wyższa od marży osiągniętej w styczniu 2017 roku o około 0,4 p.p.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec stycznia 2018 roku  wyniosła 33,1 tys. m2 i była wyższa o 8,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w styczniu 2017 roku.