Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości


Temat: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku


Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”)  przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Ponadto Spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Starowiślnej 48 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.vistulagroup.pl.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download