Raport bieżący Nr 39/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.  w sprawie rejestracji akcji serii K spółki Vistula Group S.A.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia na podstawie komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 października 2012 roku, iż w dniu 8 października 2012 roku na podstawie uchwały nr 728/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 października 2012 roku,  nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie 22.310.270 (dwudziestu dwóch milionów trzystu dziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod kodem ISIN PLVSTLA00011.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent