Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lipcu 2018.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 62,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku o około 18,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –lipiec 2018 roku wyniosła około 415,8  mln zł i była wyższa o około 15,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 31,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku  o około 8,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 233,8 mln zł i była wyższa o około 12,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 26,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku o około 30,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 157,6  mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lipcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  48,2 % i była niższa od marży osiągniętej w lipcu 2017 roku o około 1,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – lipiec 2018 wyniosła około 50,1% i była niższa o 1,0 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec lipca 2018 roku  wyniosła 34,0 tys. m2 i była wyższa o 8,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lipcu 2017 roku.