Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w czerwcu 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 68,5  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku o około 13,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –czerwiec 2018 roku wyniosła około 353,7  mln zł i była wyższa o około 14,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 38,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku  o około 8,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 201,9 mln zł i była wyższa o około 12,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 27,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku o około 27,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –czerwiec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 130,9  mln zł i była wyższa o około 18,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  49,4 % i była niższa od marży osiągniętej w czerwcu 2017 roku o około 0,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec  2018 wyniosła około 50,5% i była niższa o 1,0 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec czerwca 2018 roku  wyniosła 33,9 tys. m2 i była wyższa o 8,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w czerwcu 2017 roku.