Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne


Temat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w maju 2017.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 62,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku o około 12,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku wyniosła około 247,2 mln zł i była wyższa o około 12,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 36,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku  o około 17,3%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 143,9 mln zł i była wyższa o około 17,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 22,6  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku o około 12,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  89,2  mln zł i była wyższa o około 9,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 53,4 % i była wyższa od marży osiągniętej w maju 2016 roku o około 0,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-maj 2017 wyniosła około 52,1% i była niższa o około 0,7 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec maja 2017 roku  wyniosła 31,0 tys. m2 i była wyższa o 9,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w maju 2016 roku.