Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w styczniu 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 28,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku  o około 6,9 %.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a)    przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 16,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku  o około 6,8 % 

b)    przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 10,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku o około 6,3 %.

Spółka niniejszym informuje, że począwszy od stycznia 2014 r. będzie przekazywała cyklicznie do publicznej wiadomości wstępne dane o wielkości miesięcznych skonsolidowanych, nieaudytowanych przychodów ze sprzedaży, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.