Raport bieżący Nr 3/2013

Temat: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”)  przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Ponadto Spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Starowiślnej 48 oraz m. in. na stronie internetowej pod adresem: www.vistulagroup.pl.

Files to download