Raport bieżący Nr 29/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.  w sprawie rejestracji akcji serii M spółki Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia na podstawie komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku, iż w dniu 3 grudnia 2013 roku na podstawie uchwały nr 870/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 listopada 2013 roku,  nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie 40.000.000 (czterdziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod kodem ISIN PLVSTLA00011.

Erwin Bakalarz

Prokurent