Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa prawna: Inne regulacje.

Temat: Kandydatura prof. zw. dr hab. Andrzeja Szumańskiego do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 21 czerwca 2018 roku akcjonariusz Spółki IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będący akcjonariuszem posiadającym 27.179.000 akcji Spółki, dających prawo do 27.179.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 roku, zgłosił kandydaturę prof. zw. dr hab. Andrzeja Szumańskiego do powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem prof. dr hab. Andrzej Szumański wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego oraz kierownika Pracowni Prawa Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego.