Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa prawna: Art 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka’) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku („Walne Zgromadzenie”) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni byli akcjonariusze posiadający prawo do 132.613.002 głosów, co stanowiło 74,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Files to download