Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informację otrzymaną na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Mateusza Żmijewskiego, Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A.

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Mateusz Żmijewski

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje zbycia akcji Vistula Group S.A. przez Pana Mateusza Żmijewskiego, Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A.  

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Średnia cena transakcji (zł)
19 maja 2016; Sprzedaż; 226.962; 3,18
20 maja 2016; Sprzedaż; 151.418; 2,21
23 maja 2016; Sprzedaż; 50.000; 3,22

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje z dnia 19 maja 2016 roku zawarto jako transakcje sesyjne (1.962 akcje) oraz pakietowe (225.000 akcji).
Transakcje z dnia 20 maja 2016 roku zawarto jako transakcje sesyjne (26.418 akcji) oraz pakietowe (125.000 akcji).
Transakcje z dnia 23 maja 2016 roku zawarto jako transakcje sesyjne.


7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   25 maja 2016 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu