Raport bieżący nr 26/2015

Raport bieżący Nr 24/2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu

Files to download