Raport bieżący nr 26/2014

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w listopadzie 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 33,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku o około 14,8%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku wyniosła około 370,2 mln zł i była wyższa o około 10,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a)  Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 19,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku  o około 22,8%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 199,9 mln zł i była wyższa o około 10,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b)  Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 11,    5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku o około 6,2 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 135,8 mln zł i była wyższa o około 6,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.