Raport bieżący Nr 25/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie notowania praw poboru akcji serii K spółki Vistula Group S.A.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż w dniu 16 lipca 2012 roku otrzymała Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lipca 2012 roku (Rynek Główny GPW), w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z § 12 Regulaminu Giełdy oraz § 47 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, podała następujące informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii K spółki Vistula Group S.A.

Nazwa skrócona  VISTULA-PP
Oznaczenie   VSTP
Kod praw poboru  PLVSTLA00052
Liczba jednostkowych praw poboru 111.551.355
Dzień prawa poboru  5 lipca 2012 r.

Pierwszy dzień notowania praw poboru 17 lipca 2012 r.
Ostatni dzień notowania praw poboru 26 lipca 2012 r.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent