Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień  27 czerwca 2018 roku.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień  27 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Files to download