Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w październiku 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 34,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku o około 14,8%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2014 roku wyniosła około 336,9 mln zł i była wyższa o około 10,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 19,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku  o około 13,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 180,9 mln zł i była wyższa o około 9,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 11,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku o około 6,8%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 124,3 mln zł i była wyższa o około 6,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.