Raport bieżący nr 23/2015

Raport bieżący Nr 23/2015

Podstawa prawna: inne regulacje

Temat: Kandydatura Pana Mirosława Panka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („ING PTE”) reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 15 kwietnia 2015 roku, Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Mirosława Panka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez ING PTE Pan Mirosław Panek spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej. W opinii ING PTE doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Mirosława Panka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć Spółce wiele wartości dodanej dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Jednocześnie  Spółka przekazuje poniżej otrzymane od ING PTE informacje dotyczące życiorysu Pana Mirosława Panka, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed  podjęciem uchwał dotyczących wyboru Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

Pan Mirosław Panek - Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor astrofizyki (PAN, 1987). Licencje maklera papierów wartościowych (1992), doradcy inwestycyjnego (1994) oraz tytuł CFA (2000). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających aktywami na rynku kapitałowym.

 

1994 – 1996 Doradca Inwestycyjny, COK Banku Handlowego w Warszawie S.A.

1997 – 1998 Członek Zarządu, Doradca Inwestycyjny, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A.

1999 – 2006 Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, ING Investment Management (Polska) S.A.

2002 – 2006 Prezes Zarządu, ING TFI i ING Investment Management (Polska) S.A.

2006 – 2007 Członek Zarządu, PZU S.A.

w 2008 Członek Zarządu, Opera TFI

 

Pan Mirosław Panek był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994-1997), wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005 – 2006),  członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. (2006 – 2007), przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006 – 2007), a od 2004 jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka KARTA.

 

Od 2009 pełni funkcje niezależnego członka Rad Nadzorczych spółek (w nawiasie funkcja aktualnie sprawowana): ATM S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu), Mostostal Zabrze S.A. oraz Vistula Group S.A. (Przewodniczący Komitetu Audytu) , od 2010 Mennica Polska S.A. (Przewodniczący Komitetu Audytu), od 2011 Protektor S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), a od 2012 Atende S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu