Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. we wrześniu 2014 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 30,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku o około 6,6%.

 

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku wyniosła około 302,4 mln zł i była wyższa o około 9,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

 

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 16,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku  o około 5,8% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 161,9 mln zł i była wyższa o około 8,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 11,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku o około 7,0 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 112,7 mln zł i była wyższa o około 6,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.


Erwin Bakalarz
Prokurent