Raport bieżący nr 22/2015

Raport bieżący Nr 22/2015

Podstawa prawna: inne regulacje

Temat: Kandydatura Pana  Michała Mierzejewskiego do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”


Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 10 kwietnia 2015 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", będący akcjonariuszem Spółki, poinformowało Spółkę, iż zamierza zgłosić kandydaturę Pana Michała Mierzejewskiego w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

W opinii PTE PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej życiorys Pana Michała Mierzejewskiego celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed  podjęciem uchwał dotyczących wyboru Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pan Michał Mierzejewski – Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Wykształcenie:

1994 - 1999    Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Magister Prawa i Administracji;
2003    Instytut Wiedeński, Stypendium: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – strategie dla rynków wschodzących;
2001    Ministerstwo Skarbu Państwa, zdany egzamin dla kandydatów dla członków Rad Nadzorczych dla Spółek Skarbu Państwa.


Doświadczenie zawodowe:

wrzesień 2004 – obecnie    Philip Morris Polska S.A.
Członek Zarządu/Dyrektor Działu Korporacyjnego

maj 2000 – sierpień 2004    Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A.
Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestorów

styczeń 1999 – maj 2000    Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
Prawnik/Departament Prawny


Członkostwo w Radach Nadzorczych:

2009 – obecnie    Vistula Group S.A., Członek Rady Nadzorczej

2007 - obecnie    Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej;
2008 - 2010        Finat - Transfer Finansowy, Członek Rady Nadzorczej;
2002 - 2004        Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Grupa Holdingowa, Członek Rady Nadzorczej;
2001 - 2002        Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Komunalnego w Radomsku Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.

Inne

2011 – obecnie    Pracodawcy RP (Konfederacja Pracodawców)
Wiceprezydent Pracodawców RP