Raport bieżący Nr 22/2012

Podstawa prawna: informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki Vistula Group S.A

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że z dniem 29 czerwca 2012 roku Pani Aldona Sobierajewicz złożyła rezygnację z udziału w Zarządzie Spółki i funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 29 czerwca 2012 roku podjęła uchwałę o powołaniu Pana Radosława Jakociuka do Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Radosław Jakociuk, Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie:
2004 - 2006 Podyplomowe studia menedżerskie MBA - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów dyplom walidowany przez RSM Erasmus University (Rotterdam School of Management)
1998-2000 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing (studia dzienne magisterskie II-stopnia).
1995-1998  Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing (studia dzienne inżynierskie).
1994-1995 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Roczne Studium Zarządzania

Doświadczenie zawodowe:
2000-2012 ETOS Spółka jawna przekształcona w 2004 w ETOS S.A. – firma z branży odzieżowej reprezentująca marki odzieży street-casual pod znakami DIVERSE; CLTN; IRIDIUM. Od 01.03.2000 na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie od 01.02.2006 na stanowisku Dyrektor Handlowy, od 01.01.2011 Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.
1996-1998 AT&T TELFA S.A. przekształcona w 1996 r. w LUCENT TECHNOLOGIES POLAND S.A. Firma zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem usług w branży telekomunikacyjnej. Praca na stanowisku asystenta projektanta w dziale dokumentacji powykonawczej.
Inne funkcje:
2009 – 2012 GO2 TOP Sp. z o.o., Prezes Zarządu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Jakociuk  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Radosław Jakociuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent