Raport bieżący nr 21/2016

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w kwietniu 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 44,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku o około 15,8%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2016 roku wyniosła około 164,3 mln zł i była wyższa o około 15,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 26,6  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku  o około 25,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 91,2 mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 14,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku o około 21,1 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  61,7  mln zł i była wyższa o około 20,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Erwin Bakalarz

Czlonek Zarządu