Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - imformacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w kwietniu 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 56,4  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku o około 15,5%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2018 roku wyniosła około 216,9  mln zł i była wyższa o około 17,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 34,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku  o około 17,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 124,9 mln zł i była wyższa o około 16,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 18,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku o około 9,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 77,4  mln zł i była wyższa o około 16,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w kwietniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  54,5 % i była niższa od marży osiągniętej w kwietniu 2017 roku o około 1,7 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień  2018 wyniosła około 49,9% i była niższa o 1,7 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec kwietnia 2018 roku  wyniosła 33,6 tys. m2 i była wyższa o 9,7% od powierzchni sprzedaży detalicznej w kwietniu 2017 roku.