Raport bieżący nr 20/2015

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa prawna: inne uregulowania


Temat: Kandydatury Pana Jerzego Mazgaja oraz Pana Łukasza Magiery do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszone przez Alma Market S.A. wraz jednostką zależną Krakchemia S.A.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 8 kwietnia 2015 roku Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie wraz jednostką zależną Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie, jako akcjonariusze Spółki, w związku z porządkiem obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku, zgłosiły kandydatury Pana Jerzego Mazgaja oraz Pana Łukasza Magiery na członków Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.

 

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej otrzymane od Alma Market S.A. oraz Krakchemia S.A. noty biograficzne Pana Jerzego Mazgaja oraz Pana Łukasza Magiery, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed podjęciem uchwał dotyczących wyboru Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

 

Pan Jerzy Mazgaj – kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

Pan Jerzy Mazgaj jest Prezesem Zarządu Alma Market S.A. oraz głównym akcjonariuszem tej spółki. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od maja 1999 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Alma Market S.A. Pełni również funkcje w spółkach zależnych od Alma Market S.A.: w Krakchemia S.A. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej, w ALMA Development Sp. z o.o., Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A., AM1 SP. z o.o. i AM2 SP. z o.o. – jest Prezesem Zarządu. Od 2 lipca 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. Od 26 listopada 2008 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A. Od kwietnia 2015 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A. Pan Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce. Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

 

 

Pan Łukasz Magiera – kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

Pan Łukasz Magiera, lat 35, od stycznia 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Alma Market S.A. Wcześniej od 2004 roku zatrudniony w Alma Market S.A. kolejno na stanowiskach specjalisty ds. analiz finansowych, kierownika Biura Controllingu oraz Zastępcy Dyrektora Finansowego.   Od roku 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A., wcześniej w latach 2007-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o., a także w latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Krakchemia SA. W latach 2006-2011 współpracował jako niezależny konsultant z PMR Consulting Ltd w zakresie projektów dotyczących analiz finansowych. Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) z tytułem magistra, a także Stockholm University - School of Business z tytułem Master Degree in Banking and Finance. Zdobywca I miejsca w światowym finale symulacji biznesowej Global Management Challenge – Lizbona 2005. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Inżynierii Finansowej i Zarządzania Ryzykiem na wydziale Matematyki Finansowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu