Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1.    Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Brak zgody na publikację danych osobowych

2.    Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

3.    Firma podmiotu dokonującego transakcji

Podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

4.    Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

5.    Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 5 sierpnia 2014 roku.

6.    Opis transakcji

Kupno/sprzedaż Wolumen Cena
Data rozliczenia transakcji
30.07.2014 Kupno 1.000.000 1,90 PLN
Data transakcji 4.08.2014 Kupno 1.000.000 2,00 PLN


7.    Miejsce zawarcia transakcji


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

8.    Tryb zawarcia transakcji

Transakcja pakietowa na GPW