Raport bieżący Nr 19/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Informacje poufne

Temat - Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku  o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego.

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek Spółki o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 40.000.000 Akcji serii M zaoferowanych i objętych w trybie subskrypcji prywatnej.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent