Raport bieżący Nr 19/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Temat: Zmiany w składzie zarządu spółki DCG S.A., jednostki zależnej od Emitenta

 

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2012 roku Pani Katarzyna Niezgoda - Walczak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, jednostki zależnej od Emitenta, będącej właścicielem marki Deni Cler.

Jednocześnie Rada Nadzorcza DCG S.A. na posiedzeniu odbytym w dniu 25 czerwca 2012 roku powołała Panią Monikę Kapłan – Gerc do zarządu spółki DCG S.A. i powierzyła jej funkcję prezesa zarządu.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent