Raport bieżący nr 18/2015

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej


Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że Pan Radosław Jakociuk, Wiceprezes Zarządu Spółki w dniu 31 marca 2015 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Radosława Jakociuka jest dokonanie przez Spółkę wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej dotychczas w ramach przedsiębiorstwa Spółki jako Jednostka Organizacyjna W.KRUK do  spółki zależnej W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Radosław Jakociuk pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu.