Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w czerwcu 2014 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 38,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku o około 12,9 %.

 

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku wyniosła około 201,6 mln zł i była wyższa o około 8,5 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

 

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 22,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku  o około 8,1% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła o około 107,8 mln zł i była wyższa o około 6,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 13,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku o około 17,2 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 75,0 mln zł i była wyższa o około 7,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent