Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 18 czerwca 2014  roku dokonała wyboru Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które miało miejsce w dniu 18 czerwca 2014 roku.

 

Zgodnie z treścią podjętych jednomyślnie uchwał Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji powołani zostali:

Pan Grzegorz Pilch na stanowisko Prezesa Zarządu;

Pan Radosław Jakociuk  na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;

Pan Mateusz Żmijewski  na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

Pan Grzegorz Pilch - Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał Licencję Maklera Papierów Wartościowych, a w 1997 roku – Licencję Maklera Giełdowego. Od 1993 do 1999 roku Pan Grzegorz Pilch pracował w Domu Maklerskim Penetrator S.A., kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego i zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. W 1999 roku objął funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w Alma Market S.A., gdzie następnie, w latach 2001–2008, piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu. W przeszłości Pan Grzegorz Pilch był między innymi członkiem Rad Nadzorczych spółek W.KRUK S.A. Premium Cigars Sp. z o.o., Krakchemia S.A., Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. 15 lipca 2008 Pan Grzegorz Pilch objął funkcję Wiceprezesa Zarządu w Vistula Group S.A., natomiast 9 października 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Vistula Group S.A. Ponadto Pan Grzegorz Pilch pełni funkcje członka Rady Nadzorczej DCG S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Grzegorz Pilch nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Pan Radosław Jakociuk - Wiceprezes Zarządu

Pan Radosław Jakociuk jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej, kierunek zarządzanie i marketing. W roku 2006 ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W latach 1996-1998 Pan Radosław Jakociuk pracował w spółce AT&T TELFA S.A., przekształconej w 1996 r. w LUCENT TECHNOLOGIES POLAND S.A. - firmie zajmującej się projektowaniem i wykonawstwem usług w branży telekomunikacyjnej. W latach 2000-2012 Pan Radosław Jakociuk pracował w firmie ETOS Spółka jawna, która w 2004 r. została przekształcona w ETOS S.A. - firmie z branży odzieżowej reprezentującej marki odzieży street-casual pod znakami DIVERSE; CLTN; IRIDIUM. Od 01.03.2000 r. na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie od 01.02.2006 r. na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 01.01.2011 r. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 2009-2012 Pan Radosław Jakociuk pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w spółce GO2TOP Sp. z o.o. Od czerwca 2012 roku Pan Radosław Jakociuk zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A. Ponadto Pan Radosław Jakociuk pełni funkcję członka Rady Nadzorczej DCG S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Jakociuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Radosław Jakociuk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Mateusz Żmijewski - Wiceprezes Zarządu

Pan Mateusz Żmijewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1998–1999 pracował jako doradca ubezpieczeniowy w Rentier s.c., zaś w 2000 roku był analitykiem w BTW Investment Services. W 2000 roku Pan Mateusz Żmijewski rozpoczął pracę w Vistula S.A. kolejno na stanowiskach Analityka Finansowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Głównego Księgowego. W latach 2003–2006 był Członkiem Zarządu Vistula S.A., natomiast w okresie I–VII 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Reporter S.A. W lipcu 2008 roku Pan Mateusz Żmijewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A. W przeszłości Pan Mateusz Żmijewski był między innymi członkiem Rad Nadzorczych spółek Trend Fashion Sp. z o.o. oraz Wólczanka Production 3 Sp. z o.o.  Ponadto Pan Mateusz Żmijewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mateusz Żmijewski  nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mateusz Żmijewski  nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent