Raport bieżący nr 16/2016

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w marcu 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 39,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku o około 16,8%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2016 roku wyniosła około 119,2 mln zł i była wyższa o około 15,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 22,1  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku  o około 18,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 64,6 mln zł i była wyższa o około 18,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 14,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku o około 17,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 46,9  mln zł i była wyższa o około 20,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu