Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A. w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2014 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Na Zwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2014 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 111.303.847 głosów, co stanowiło 64,02 %  ogólnej liczby głosów  na  Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download