Raport bieżący Nr 16/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Spełnienie się warunków zawieszających znaczącej umowy.

Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („Spółka“) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 roku spełniły się warunki zawieszające zawarcia znaczącej umowy - warunkowej ugody z dnia 25 lipca 2013 roku zawartej pomiędzy Spółką  i  Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie („Fundusz“), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku. Spełnienie się warunków zawieszających nastąpiło w wyniku:

1.nabycia przez Fundusz poniżej wymienionych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Spółki;

a) wierzytelności z tytułu Umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 6.456 tys. złotych;

b) wierzytelności z tytułu Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 125.357 tys. złotych

c) wierzytelności z tytułu Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 27 czerwca 2008 r. z późn. zm., pomiędzy BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank S.A./N.V.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 23.083 tys. złotych.

oraz

 

2. zapłaty kwoty 114.902 tys. złotych.

 

W związku ze spełnieniem się warunków zawieszających znacząca umowa - warunkowa ugoda zawarta pomiędzy Spółką i Funduszem z dniem  13 sierpnia 2013 r. wywołała skutki prawne.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent