Raport bieżący Nr 15/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Dojście do skutku emisji obligacji serii D

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) zawiadamia, iż w dniu 13 sierpnia 2013 roku emisja obligacji serii D doszła do skutku i w tym dniu Spółka dokonała ich przydziału.

 

Spółka zaoferowała 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) złotych.

 

Spółka informuje, iż zostały objęte i opłacone wszystkie zaoferowane obligacje serii D.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii D zostały podane w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent