Raport bieżący Nr 15/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A. w dniu 23 kwietnia 2012 roku

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A., które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2012 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na Zwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 71.904.739 głosów, co stanowiło 64,46%  ogólnej liczby głosów  na  Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A.

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download