Raport bieżący nr 14/2016

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. w dniu 31 marca  2016 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A., które odbyło się w dniu 31 marca 2016 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 110.674.208 głosów, co stanowiło 63,34%  ogólnej liczby głosów  na  Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A.

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu

Files to download