Raport bieżący nr 14/2015

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień  15 kwietnia  2015 roku.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A., które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2015 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download