Raport bieżący Nr 14/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Temat: Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download